KINDERNAGMAAL

KINDERNAGMAAL. Tradisioneel is die nagmaal* in gereformeerde* kerke slegs aan ongesensureerde belydende (volwasse) kerklidmate bedien. Soos sommige ander kerke, het die NG Kerk* se Algemene Sinode in 1998 egter, ná lang voorafgaande besinning, besluit dat die nagmaal ook aan kinders bedien mag word – mits dit “gedoopte kinders is wat in Jesus Christus glo”, wat “aan die vereistes van 1 Kor 11 voldoen” en wat “die begeerte het om nagmaal te gebruik”.

Met hierdie voorwaardes is twee uiterste standpunte verwerp en ’n middeweg ge­kies. Aan die een kant is daar diegene wat so sterk vanuit die Ou-Testamentiese Pasga* die nagmaal as verbonds- en gesinsmaaltyd beklemtoon, dat hulle selfs die sg “suigelingkommunie” voorstaan. Al­mal wat gedoop mag word, mag ook nag­maal gebruik. Aan die ander kant is daar die tradisionaliste wat die “selfondersoek” en die “besef dat dit die liggaam van Christus is” (1 Kor 11) so intellektualisties interpreteer, dat slegs volwasse (geskoolde) lidmate in staat is om nagmaal te gebruik. Die NG Kerk wou nie sê presies hoe oud kinders moet wees voordat hulle tot die nagmaal toegelaat word nie. In die praktyk bepaal elke plaaslike kerkraad hoe kinders toegelaat word.

Sidebar