KING, MARTIN LUTHER

KING, MARTIN LUTHER, JR (1929–1968) se pa, Martin Luther King sr, en sy oupa aan moederskant, was albei gesiene predikante van die Baptistekerk*. Die rassisme* van die Amerikaanse Suide het King vroeg reeds laat kennis maak met die harde werklikhede van die lewensomstandighede van swartmense in Amerika, en sy geloof in Jesus* Christus* het uitgemond in ’n sterk gevoel vir reg en geregtigheid*. Hy het aan die Bostonse universiteit studeer en akade­mies uitgeblink. In 1954 aanvaar hy ’n be­roep na die Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama. Dit was sy lewens­kruispunt. ’n Jaar later weier mev Rosa Parks om in die agterkant van die bus, gereserveer vir swartmense, te gaan sit, en die historiese Montgomery-busboikot was bin­ne enkele weke ’n feit. Die busboikot gee aanleiding tot protesoptogte teen rassedis­kriminasie dwarsdeur die Suide, en ’n nuwe organisasie word in die lewe geroep, die Southern Christian Leadership Confe­rence, met King as president. Die gewelddadige optrede van die polisie en die ge­weldlose protes van die massa, maak van die protesaksies ’n saak van nasionale be­lang. In sy kern het die  burgerregtebewe­ging ’n Christelike beweging gebly, gedrewe deur die swart kerke van die Suide.

Op 28 Augustus 1963, by ’n massa-optog in Washington DC, het King voor honderdduisende mense sy bekende “I have a dream”-toespraak gelewer. Hy het bly glo aan geweldlose weerstand, al het dit al hoe moeiliker geword. Intussen verbreed sy eie visie al hoe meer en hy neem standpunt in teen die Viëtnamoorlog, word spreekbuis vir armes, wit en swart, en sy kritiek op Amerika word meer sistemies en ekono­mies. Hy wen in 1964 die Nobelprys vir Vrede. Op 4 April 1968 word hy in Memphis, Tennesee vermoor. Sy vrou, Coretta, wat sy werk voortgesit het, is in 2006 oorlede.

Die uitdrukking “The time is always ripe to do right” word soms aan Nelson Mandela* toegeskryf, maar is waarskynlik die eerste keer deur King gebruik.

Vir verdere lees: Lerone Bennett jr 1964. What Manner of Man: A Biography of Martin Luther King Jr. Chicago: Johnson Publishing Co. James H Cone 1991.  Martin & Malcolm & America: A Dream or a Night­mare. New York: Orbis. Allan A Boe­sak, 1974. Coming In Out of the Wilder­ness: A Comparative Study of the Social Ethics of Martin Luther King Jr and Malcolm X. Kampen: Kok.

Sidebar