KIRJAT-JEARIM

KIRJAT-JEARIM se presiese ligging is on­se­ker, maar word geïdentifiseer as ’n dorpie 14 km wes van Jerusalem*. Dit was een van die stede van die Gibeoniete* (Jos 9:17), op die grens van Benjamin* (Jos 15:14), in Juda* (Jos 15:60). Dit is veral bekend as die plek waar die ark*2 van die verbond* vir 20 jaar in die huis van Abinadab* in die sorg van Eleasar*3 was (1 Sam 7:1) voordat Dawid* dit na Jerusalem laat bring het (2 Sam 6:3; 1 Kron 13:6).

Sidebar