KIS

KIS. Drie persone in die Ou Testament* dra hierdie naam. Die bekendste was ’n Benjaminiet*, ’n baie ryk man en die pa van Saul*, die eerste koning van Israel*3 (1 Sam 9:1; 10:21). Sy opdrag aan Saul om na verlore donkies te gaan soek, sou lei tot die salwing van Saul as koning deur Samuel*. Nog twee ander persone met hierdie naam, beide Leviete*, word in 1 Kron 23:21 en 2 Kron 29:12 vermeld.                     WJ Botha2

Sidebar