KISTNER, WOLFRAM

KISTNER, WOLFRAM (1923–2006) is op Hermannsburg in Kwazulu-Natal gebore. Sy ouers was Duitse sendelinge* in die Her­mannsburgse Sendinggenootskap. Hy stu­deer eers geskiedenis aan die universiteite van Pretoria en Groningen in Nederland en behaal sy doktorsgraad in 1948. Daarna stu­deer hy teologie* aan verskeie universiteite in Duitsland (Gottingen, Heidelberg, Er­lang­en) en word in 1952 as pastor in die Evangeliese Lutherse Kerk* van Beiere georden. Vanaf 1962 is hy pastor en skoolsuperintendent in Suid-Afrika. Van ’n konserwa­tiewe begin, kom hy geleidelik tot nuwe in­sigte oor die politieke werklikheid in Suid-Afrika. Hy beman vanaf 1973 tot 1988 die departement vir geregtigheid* en versoe­ning* van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke*. Hier het hy uitgebreide netwerke met groepe oorsee gevestig en veldwerkers in Suid-Afrika ontplooi wat die swaarkry vanweë apartheid* wêreldkundig gemaak het. Bybelstudie, teologie en aktivisme gaan hier hand aan hand. Ná sy aftrede word die Ekumeniese Adviesburo vir hom en Beyers Naude* geskep met geld uit Noorweë en Swede om hulle werk in die stryd teen apart­heid via hulle uitgebreide netwerke oorsee voort te sit. Hulle voorsien beurse aan studente en fokus veral op ekonomiese geregtigheid. Hy het ook die Orde van die Boabab (silwer) ontvang

Sidebar