KLEINGELOWIGES

KLEINGELOWIGES is die term wat in die Mattheus-Evangelie* Jesus* se dissipels* beskryf vanweë hulle wankelmoedige geloofshouding. Diegene wat hulle verknies oor dinge soos kos en klere, weerspieël daardeur min vertroue in God en is kleingelowiges (Matt 6:30). In twee wonderver­hale hou kleingelowigheid verband met die dissipels se vrees. Hulle is kleingelo­wiges wanneer hulle in die stormagtige see vrees dat hulle sal vergaan (Matt 8:26); Petrus* is ’n kleingelowige omdat hy, nadat Jesus hom in staat gestel het om op die see te loop, begin sink (Matt 14:31). Beide ge­beurtenisse lei daartoe dat Jesus aanbid en bely word as die Seun* van God. Die dissipels se kleingelowigheid word dus verbasend genoeg gevolg deur ’n toename in geloof* – en ’n bevestiging van Jesus se Mes­sias­skap*.

Sidebar