KLEOPAS

KLEOPAS was een van die twee reisge­note na Emmaus (Luk 24:18) en waarskynlik bekend aan Lukas* se lesers. Hulle gesels oor alles wat met Jesus* gebeur het, en is bedruk. Jesus sluit by hulle aan, maar hulle herken Hom nie. Hy verduidelik hoe die Skrifte* op die Christus* betrekking het, en hulle word bly. By Emmaus aangekom, wil Jesus verder gaan, maar hulle nooi Hom in. Toe Jesus die brood breek, herken hulle Hom. Die verhaal se betekenis lê in die volgende temas: die vreugde by die regte verstaan van die Skrifte, Christelike gasvry­heid*, en die opgestane Here* se teenwoor­digheid in die nagmaal*.

Sidebar