KLEYNHANS, EVERT PHILIPPUS JACO­BUS

KLEYNHANS, EVERT PHILIPPUS JACO­BUS (1924–1988) is gebore in die Ventersburgse distrik in die Vrystaat. Hy studeer aan die universiteite van die Vrystaat (destyds UKOVS) en Stellenbosch voordat hy in 1949 as predikant in die NG Kerk* Kensington in Port Elizabeth bevestig word. Hierna volg Brandfort-Oos (1953), Hartbeesfontein (1959), Stellenbosch (1964), Bloemfontein (1969) en Universitas (1976). Hy is in 1968 benoem as redakteur van Die Kerkbode* in die plek van AP Treurnicht*, maar het dit nie aanvaar nie. In 1980 word hy die eerste hoogle­raar in ekklesiologie* (kerkgeskiedenis* en kerkreg*) aan die nuwe teologiese fakulteit by die Vrystaatse Universiteit.

Kleynhans verwerf ’n doktorsgraad in die sosiologie aan die Universiteit van die Vrystaat in 1961, opgevolg met ’n tweede doktorsgraad in 1973 aan die Universiteit van Stellenbosch in ekklesiologie. Sy proefskrif vir lg graad handel oor die kerkregtelike ontwikkeling van die NG Kerk in Suid-Afrika van 1795 tot 1962. Kleynhans se reeks van vier volumes getiteld Gereformeerde Kerkreg word as ’n standaardwerk in Afrikaans* beskou. Hy was voorsitter van die sinode* van die NG Kerk in die Vrystaat (1975) en moderator* van die Algemene Sinode (1978). Kleyn­hans was bekend as ’n behoudende teoloog en kerkleier en was saam met onder andere Treurnicht ’n beswaarde oor die beleidstuk van die NG Kerk, Kerk en same­lewing, in 1986.

 

 

 

Sidebar