KLOPAS

KLOPAS. Daar is vier moontlikhede in verband met Klopas (Joh 19:25) se identiteit. 1. Onbekend. So verstaan is hy ene Maria* se man, een van vier vroue* by Jesus* se kruisiging*. In die Griekse* teks staan net: “Maria van Klopas”. Hiervolgens kan Klopas ook Maria se seun óf pa wees. 2. ’n Aange­troude familielid van Jesus. Aanname: Maria is dieselfde persoon as “sy moeder se suster”. Klopas is dus Jesus se oom (of neef of oupa). 3. Dieselfde persoon as Alfeus* (Matt 10:3 en parallelle). 4. Dieselfde persoon as Kleopas* (Luk 24:18). Moontlikhede 2-4 is egter uiters spekulatief.

Sidebar