KLOPPERS, ELIZABETH CATHARINA (ELSABÉ)

KLOPPERS, ELIZABETH CATHARINA (ELSABÉ) (1959–) behaal graadkwalifikasies in moderne en antieke tale, en na­graadse kwalifikasies met lof onderskeidelik in filosofie, musiek en teologie*. Sy voltooi ’n doktorsgraad in praktiese teologie aan Unisa in 1997 en is daarmee die eers­te vrouepredikant van een van die drie Afrikaanse susterkerke wat ’n doktorsgraad in teologie behaal. Sy verwerf ook ’n doktorsgraad in musiek aan die Universiteit van Pretoria (UP) in 2005. Sy werk as direkteur van die Instituut vir Kerkmusiek Suid-Afrika (IKSA), hoof van die Konservatorium vir Kerkmusiek, dosent in himnologie en liturgie*wetenskap aan verskeie universiteite, navorsingsgenoot aan Unisa en UP, en predikant* in die Nederduitsch Hervorm­de Kerk* van Afrika*. Sy het in al die verskillende kommissies vir die Liedboek van die kerk gedien (1991–2001), was redakteur van die vaktydskrif van die SA Kerkorre­liste­vereniging (1999–2004) en koördineerder van die Instituut vir Musieknavorsing by die Nasionale Navorsingstigting (2004). Sy het verskeie akademiese toekennings ontvang en was lid van ’n groot aantal nasio­nale en internasionale vakverenigings. Met meer as vyftig bydraes waarvoor sy krediet kry in die register van einddigters in die Liedboek, asook met haar akade­miese insette, het Kloppers ’n wesenlike bydrae tot vernuwing in Afrikaanse kerkmusiek gele­wer.

Sidebar