KOHAT

KOHAT was die seun van Levi* en waar­skynlik die oupa van Aäron*. Die Kohatiete is as ’n belangrike Levitiese priester*familie gereken, hoewel dit nie seker is in watter verhouding hulle tot ander priesterlike groepe gestaan het nie. In sommige pries­terlike geskrifte word aangedui dat hulle die taak gehad het om die heilige voorwerpe van die tabernakel, on­der andere die ark, te help dra (Num 3–4).

 

Sidebar