KOMPROMIS

KOMPROMIS is afgelei van die Latynse com (= saam) en mittere (= beloof). Dit dui op ’n (on-)verantwoordbare skikking waar ’n konfliksituasie ontstaan en waar noodsaaklik gehandel moet word. Dit is nou verweef met die vraagstuk van ’n botsing van pligte*.

Die sonde* is die diepste oorsaak van alle konflikte en kompromieë. In ’n gebro­ke werklikheid is dit soms onvermydelik om tussen “ideaal” en “werklikheid” ’n kompromis aan te gaan, en met die tweede beste te volstaan, sonder om sodanige keuse te vergoeilik of te legitimeer of daarin te berus, al kan dit ook op ’n bepaalde manier gemotiveer word.

Vir verdere lees: JA Heyns 1982. Teolo­giese etiek, Deel I. Pretoria: NGKB.

 

Sidebar