KONINGS VAN ISRAEL*4 (NOORD­RYK).

KONINGS VAN ISRAEL*4 (NOORD­RYK). Jerobeam*1 I (928–907 vC); Nadab (907–906); Baesa* (906–883); Ela (883–882); Simri*2 (882); Tibni (882–878); Omri* (882–871); Agab* (837–852); Ahasia*1 (852–851); Joram (851–842); Jehu*1 (842–814); Joahas*1 (817–800); Joas*2 (800–784); Jerobeam*2 II (788–747); Sagaria (747); Sallum (747); Menahem* (747–737); Pekahia* (737–735); Peka (735–732); Hosea*2 (732–724); Wegvoering/Val van Samaria 722 vC.

Die enigste datum in die geskiedenis van die twee koninkryke (Israel en Juda*) wat presies vas staan, is die oorgawe van Jerusa­lem* aan Nebukadnesar* op 15-16 Maart 597 vC. Die Babiloniese Kronieke (ANET, 564) gee die presiese datum. Al die ander datums in die kronologie van die twee koninkryke word daarvolgens bereken. Hoe nader ’n mens dus aan die val van Jerusalem kom, hoe meer akkuraat is die datering. Teoreties behoort dit moontlik te wees om al die ander datums uit te werk aan die hand van die gegewens wat die Bybel* voorsien. Maar dit is nie so eenvoudig nie, omdat daar bv verskille in die Masoretiese* teks en die Septuaginta* voorkom en sommige konings selfs gelyktydig kon regeer het. (Kyk ook: Konings van Juda*4 [Suidryk].)

Sidebar