KONINGSKAP VAN CHRISTUS

KONINGSKAP VAN CHRISTUS. Die koningskap van Christus* is ’n aspek van sy amp as Middelaar*. Dit is die heerskappy van God soos dit toegespits is op die versoening en verlossingswerk waarvoor die Seun van God (Kyk by: Seun, God die) mens geword het. Daarom moet dit gesien word as ’n aktiewe rege­rings­werksaamheid en ’n progressiewe worsteling met die God-vyandige magte van die Bose*. Die koninkryk* van God is in die wêreld teenwoordig in die Persoon van Jesus* Christus self. Hy vestig sy majesteit en heerskappy deur die krag van sy Woord* en deur sy Gees*. Sy koningskap kom die dui­delikste na vore in sy kerk*, maar sy gesag gaan veel verder – ook oor diegene wat Hom nie as Koning erken nie. Selfs die natuurkragte is aan sy heerskappy onderworpe. Die doel van Christus se koningskap is die herstel van die koningsheerskappy van God deur die onderwerping van alle God-vyandige magte. Volgens 1 Kor 15:24 kom die Middelaars­konings­kap van Chris­tus by sy wederkoms* tot ’n einde wanneer Hy die koningskap aan God die Vader oordra. Daarmee het Hy sy amp as Koning vervul.

Sidebar