KONTEKS

KONTEKS is die maandelikse gesinstydskrif van die Nederduitsch Hervormde Kerk* van Afrika. Die blad bevat ’n verskeidenheid rubrieke en artikels oor aktuele geloofstemas, lewensvaardighede en gesinsaktiwiteite en word as ’n identiteit- en spiritualiteitvormende publikasie bestempel. Konteks verskyn sedert 1990, het ’n oplaag van sowat 11 000 en word onder lidmate in Suid-Afrika, Namibië, Zambië, Zimbabwe en elders versprei. As sodanig is dit ook ’n skakel met lidmate wat oorsee werk of studeer. Die blad word uitgegee deur die kerk se sentrum vir toerusting, in­lig­ting en kommunikasie, Sentik

 

Sidebar