KOOPMAN, NICO NORMAN

KOOPMAN, NICO NORMAN (1961–) was sedert 2001 aan die teologiese fakulteit op Stellenbosch verbonde waar hy hoofsaaklik Christelike etiek* doseer het. Hy was dekaan van dié fakulteit toe hy in 2016 ’n vise-rektor van die Universiteit Stellenbosch geword het. Koopman, wat in 1961 op Niekerkshoop in die Noord-Kaap gebore is, studeer teologie* aan die Universi­teit van Wes-Kaapland waar hy ook later sy doktorsgraad onder leiding van Dirkie Smit* behaal oor Deugde of dade: Implika­sies vir Suid-Afrikaanse kerke van ’n mo­dern-postmoderne debat oor moraliteit. Voor­heen was hy predikant van die Vereni­gende Gereformeerde Kerk* se gemeente* Atlantis (1987–1991), studenteleraar by die Uni­ver­siteit van Wes-Kaapland (1991–1994) en dosent en vise-rektor van die Hugenote Kollege op Wellington (1995–2001). Koopman is veral bekend vir sy werk as publieke teo­loog oor sake soos deugde-etiek, mense­regte*, globalisering, ubuntu*, gestremdheid en trinitariese antropologie*. Hy het ook gedien as die direkteur van die Beyers Naudé-sentrum vir publieke teologie op Stellenbosch. Hy is met Robert Vosloo die skrywer van Die ligtheid van die lig: Morele oriëntasie in ‘n postmoderne tyd, wat in 2003 met die Andrew Murrayprys* vir teologiese literatuur bekroon is. Naas sy betrokkenheid by internasionale vakgenootskappe, was Koopman voorsitter van die Theological Society of South Africa (TSSA). Hy skryf gereeld bydraes vir die rubriek “Godsdiens Aktueel” in Die Burger

Sidebar