KOPTIES

KOPTIES. Die koms van die Hellenisme* het in Egipte* daartoe aanleiding gegee dat ’n nuwe taal, Kopties, ontstaan het. Hierdie woord is afkomstig van die Arabies qubtî, wat ’n verskrywing is van die Griekse* woord (ai)gúpti(os) = Egipties. Hierdie taal is Egipties op Grieks – ’n unieke mengsel van ’n Hamitiese taal (Egipties) en ’n Indo-Europese taal (Grieks). Die Griekse alfabet word aangevul met 6 demotiese (’n kursiewe vorm van die Egiptiese hiërogliewe) letters. Kopties is veral deur Christelike skry­wers, onder andere Bybelvertalers*, gebruik. Daar bestaan etlike dialekte in die Nyldelta waarvan Bohairies as amptelike taal van die Koptiese Kerk gedien het.

 

Sidebar