KORAG

KORAG. Hierdie naam word hoofsaaklik verbind aan een van die leierfamilies in die Jerusalem*-tempel*. Aanvanklik (in die voor-ballingskapse en ballingskapse tyd – Kyk by: Ballingskap) was hierdie familie baie prominent. Hulle het waarskynlik ’n belangrike rol in die godsdiensbeoefening (kultus) gespeel – soos die Koragitiese psalmopskrifte laat blyk (Ps 42; 44–49; 84–85; 87–88). Dit blyk egter dat die Kora­giete se belangrikheid in die na-bal­ling­skapse tyd afgeneem het sodat hulle uiteindelik as drumpelwagters en bakkers in die tempel aangedui word (1 Kron 9 en 26). Hulle is waarskynlik in ’n magstryd met an­der (Aäronitiese) priesterlike groepe uit hulle prominente posisie geskuif. Die verhaal in Num 16 is moontlik ’n weerspieëling van hierdie magstryd.

 

Sidebar