KORAN

KORAN (Qur’an in Arabies*) is die heiligste boek van die Islam*. As diep godsdienstige mens getuig die profeet Mohammed* op 40-jarige leeftyd (610 nC) self hoe hy, tydens een van sy meditasies by berg Hira naby Mekka, deur die engel* Gabriël* (Djibril) beveel is om voortaan namens God (Arabies: Allah) ’n drievoudige boodskap te verkondig: 1. dat daar net één God is; 2. dat ’n oordeelsdag kom; 3. dat sy volk ’n goddelike boek moet kry. Te midde van baie teenstand verkondig Mohammed hierdie boodskap dertien jaar lank in Mekka. Hoewel hy ongeletterd was, word sy boodskappe deur sy naaste volgelinge opgeteken, aanvanklik op bene, boombas, blare en perkament. Dit is veronderstelde weergawes van ’n ewige Arabiese oer-eksemplaar, “die Moeder van die Boek”, wat by die troon van Allah bewaar word en stuksgewys deur bemiddeling van die engel Gabriël aan Mohammed geopenbaar is. Die Koran as geheel is ’n oproep tot dankbare erkenning van die goedheid van Allah.

Onder leiding van Mohammed se derde opvolger, die kalief Uthman Itn ‘Affan (644–656 nC), is ’n permanente gesag­heb­bende teks vasgestel. Die Koran bevat 114 hoofstukke of sura’s. Almal, behalwe sura 9, begin met die woorde: “In die Naam van Allah, die Genadige, die Barmhartige …” Die sura’s loop hoofsaaklik van die langstes na die kortstes. Ter wille van die vas tydens die maand Ramadan word die Koran in 30 gelyke dele verdeel, één deel vir elke aand. Hoewel die Koran se Arabies as wesenlik onvertaalbaar beskou word, is vertalings later tog toegelaat. In 1961 het die eerste Afrikaanse* vertaling deur imam AM Baker van Simonstad verskyn. Vir belangstellendes wêreldwyd is ’n Koran met ’n Engels teks, langs die Arabies, plus verduideli­kende voetnote beskikbaar.

Hoewel die Koran volgens die Islam “ewig en ongeskape” is, bevat dit onmiskenbare menslike invloe­de, soos bv Joods-Talmoe­diese (Kyk by: Talmoed) invloed en die invloed van Christelike dwaalleraars (Kyk by: Dwaalleer) wat die kruisdood van Jesus* ontken het. Islam is ’n unieke boekgods­diens. In plaas van ’n persoon om wie die geloof wentel, staan ’n boek sentraal. Die musikale resitering van die Koran deur Moesliems* word as ’n verdienstelike daad beskou. Kinders word geleer om die Arabiese teks te memoriseer. Groot eerbied word met die hantering van die Koran vereis. Dit mag bv net op ’n sekere manier deur ’n ritueel rein persoon gedra word. Letterkundig beskou, is die Koran ’n voorbeeld van die beste wat die Arabiese letterkunde ooit opgelewer het.

Vir verdere lees: WA Graham 1981. “Qur’an”, in: Keith Crim (red), Abingdon Dic­tionary of Living Religions. Nashville: Abingdon.

Sidebar