KORNELIUS

KORNELIUS was volgens Hand 10 die eerste heiden* wat ’n Christen* geword het. Kornelius was ’n kaptein in die Italiaanse regiment, gestasioneer in Sesarea*. Hy bid gereeld, en doen baie vir die armes onder die Jode*. Hy en sy hele gesin was godvresend. Dit beteken hy het die Joodse geloof aangehang, maar weens sy beroep nie volledig proseliet* geword nie. As Romeinse soldaat sou Kornelius nie al die Joodse reinheidswette (Kyk by: Rein) kon nakom nie.

In ’n gesig* gee ’n engel* aan hom op­drag om Petrus* in Joppe* te laat haal. Ter­wyl sy mense die volgende dag Petrus se huis nader, ontvang Petrus ook ’n visioen* waarin God hom voorberei op die besoek aan Kornelius. Met Petrus se aankoms in Sesarea gaan hy en sy reisgenote Kornelius se huis binne, wat volgens Joodse opvattings nie geoorloof was nie. Petrus hoor van Kornelius se verwagting, en hy verkondig die evangelie* aan Kornelius se huis, waar­op die Heilige Gees* oor hulle kom. Hulle spreek in tale*, en word gedoop in die Naam van Jesus* Christus*.

Hierdie gebeure is epogmakend in die evangelie se verspreiding onder die heidene. Dit laat die kerk besef dat alleen God die kerk* se grense bepaal.

Sidebar