KORT BEGRIP

KORT BEGRIP is ’n eenvoudige, po­pulêre verwerking van die vrae en ant­woorde van die Heidelbergse Kategismus*. Dit is oorspronklik in 1608 deur ’n gerefor­meerde* predikant, Hermanus Faukelius, van Middelburg in Nederland opgestel. Dit is nooit as ’n amptelike belydenisskrif goedgekeur nie, maar is in die verlede dikwels as ’n plaasvervanger vir die Kategismus in die kategese* gebruik. Deesdae is dit minder bekend.

Sidebar