KOYI, WILLIAM NTHUNZANI

KOYI, WILLIAM NTHUNZANI (1846–1886), ’n Gaika afkomstig uit die Oos-Kaap, is opgelei te Lovedale* naby Alice. Hy word een van die eerste vier sendelinge* uit Suid-Afrika na Midde-Afrika. In 1876 gaan hulle as evangeliste saam met die Skotse sende­ling James Stewart* na Malawi waar die Livingstonia-sending pas die vorige jaar begin het. Hulle werk eers op Cape Maclear, waar een van sy makkers, Shadrach Mngu­nana, se graf saam met vier ander sendinggrafte stille getuienis is van offers wat ge­bring is vir die evangelie*. Koyi se groot by­drae was onder die Angoni-volk in die noor­de van Malawi. Die Angoni was ’n groot groep wat sowat 40 jaar tevore onder Zwangendaba uit Zoeloeland na Midde-Afrika migreer het. Die feit dat hy met gemak ook Zoeloe* kon praat en die kul­tuur en gebruike van die Angoni goed verstaan het, was instrumenteel in die deurbraak van die evangelie onder hierdie heerssugtige volk. Koyi kon beleef hoe hulle die evangelie aanvaar, en hy sterf op die sen­dingstasie Ujuyu in Noord-Malawi na tien jaar diens met die woorde van Luk 2:29-32 op sy lippe.

Vir verdere lees: A Labuschagne 2001. Die swart sendeling: Die bydraes van swart sendelinge in Afrika, 1850–2000. Bloemfon­tein: Uitgegee deur die skrywer. TJ Thomp­son 2000. Touching the Heart: Xhosa Mis­sio­naries to Malawi 1876–1888. Pretoria: Unisa.

Sidebar