KRAEMER, HENDRIK

KRAEMER, HENDRIK (1888–1965), van geboorte ’n Amsterdammer, het as sende­ling* in Indonesië die Bybel* vertaal en die selfstandigwording van die jong Indonesie­se kerke bevorder. Van 1937–1948 was hy pro­fessor van die geskiedenis van die godsdienste en vergelykende godsdienskunde aan die Universiteit van Leiden. Hy het bui­ten­gewone bekendheid verwerf met sy boek A Christian Message in a Non-Chris­tian World. Hierin lê hy groot klem op die radikale godsdienstige realisme van die Bybelse* openbaring* wat ook vir ons as die sentrale verwysingspunt moet geld. Die Chris­telike openbaring se radikale diskontinuïeit met alle ander boodskappe word sterk beklemtoon. Dié boek het by die Tam­baram*-sendingkonferensie in 1938 ’n belangrike rol gespeel. Kraemer se invloed op die sending vóór en ná die Tweede Wêreldoorlog* is onmiskenbaar. Hy is deur Karl Barth* beïnvloed en het ’n besondere bydrae veral op die vlak van die verhou­ding tussen die godsdienste gelewer. WA Visser ’t Hooft* het in ’n waardering ná Kraemer se dood in 1965 gemeld dat hy ’n uiters bekwame taalkundige en kenner van die Islam* was, wat ’n besondere rol in die geestelike stryd teen die nasionaal-sosialis­me* gespeel en ook die kerk op ekume­niese* vlak tot volwassenheid gelei het. Hy was ’n sendeling, strateeg en staatsman.

Vir verdere lees: GE Anderson en andere (red) 1994. Mission Legacies: Biographical Studies of Leaders of the Modern Missio­nary Movement. New York: Orbis.

 

Sidebar