KRAGTE, MAGTE

KRAGTE, MAGTE (1 Pet 3:22). Volgens die Nuwe-Testamentiese* wêreldbeeld be­staan die hemel* uit verskillende lae. Tus­sen die aarde* en die woonplek van God, wat bo alles verhewe is, woon allerlei engele* en ander hemelwesens, kragte (dunameis of argai) en magte (eksousiai). Hulle word beskou as die bose stuurkragte agter aardbewoners se gedrag. Uit 1 Kor 15:24-28 is dit duidelik dat die kragte en magte vyandiggesind is teen God se koninkryk*. Die “engele en bose magte” en “kragte” het die potensiaal om skeiding te bring tussen Christus* en die gelowiges* (Rom 8:38). Die gelowiges se stryd is daarom “teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lug” (Ef 6:12). Maar Christus is verhoog bokant alle bose magte en enige ander vorm van gesag tot by die troon van God self (Ef 1:20-22). Hy is verhewe bo alles wat sigbaar en onsigbaar is, bo “die engele om sy troon en al die geestelike magte” (Kol 1:16). Die konteks van 1 Pet 3:18-22 se “kragte en magte” sluit hierby aan en be­doel al die bose geestelike magte wat teen die koninkryk van God stryd voer. Met Chris­tus se verhoging word ook al hierdie kragte en magte aan Hom onderwerp.

 

Sidebar