KRETA

KRETA is ’n groot eiland in die Middel­landse See, suidoos van Griekeland. Ná die glorieryke Minoïese en Miseneense beska­wings op Kreta, is Kreta sedert die Doriese invalle (ongeveer 1200 vC) slegs bekend vir sy huursoldate en handelaars.

Talle Jode* het in die 2de eeu vC op Kre­ta gewoon. Toe die Kretensers die Jode be­gin verdruk het, het lg in 141 vC met die hulp van Simon Makkabeus (Kyk by: Judas Makkabeus*) die beskerming van die Romeine gesoek. Sedert daardie tyd het die Jode vooruitgegaan. In 68–66 vC het Kreta saam met Sirene* in Noord-Afrika ’n provinsie van Rome* geword, tot in keiser* Konstantyn* se tyd.

Jode van Kreta was teenwoordig by die Pinksterfees (Hand 2:11). Paulus* se skip het op pad Rome toe ook hier aangedoen (Hand 27:7-13). Dis nie bekend wie die kerk op Kreta gestig het nie, moontlik Paulus (Tit 1:5). Die Kretensers was bekend vir hulle slegte gedrag. Paulus haal een van hulle digters, Epimenides, aan ter stawing hiervan (Tit 1:12).

Sidebar