KRIEL, CORNELIUS JOHANNES

KRIEL, CORNELIUS JOHANNES (1913–2000) voltooi sy studie aan die Sen­dinginstituut* op Wellington en word in 1935 gelegitimeer. Hy bedien die NG Sen­ding­gemeentes van Kakamas (1936) en Wel­lington (1948). Hy word as dosent aangestel aan die teologiese skool van die des­tydse NG Sendingkerk*, en in 1961 word hy die eerste voltydse professor in ekklesiologie*. In dieselfde jaar voltooi hy ’n doktorale proefskrif aan Unisa oor die geskiedenis van die NG Sendingkerk. Die skool verskuif in 1963 na Bellville en word mettertyd ingelyf as teologiese fakulteit aan die Universiteit van Wes-Kaapland. In 1973 word hy in ’n onstuimige tyd benoem as waarnemende rektor van dié universiteit en ’n jaar later as professor in die pasge­stigte fakulteit. Ná sy aftrede word hy in 1980 direkteur van ontwikkeling van die Hugenote Kollege*. Intussen voltooi hy in opdrag van die sinode* van die NG Sendingkerk ’n gedenkboek wat handel oor die geskiedenis van die NG Sending­kerk met die oog op die eeufeesviering van hierdie kerk op 5 Oktober 1981. Sy seun, Hernus, was die eerste premier van die Wes-Kaap ná die aanvang van die nuwe staat­kundige bedeling in 1994.

Sidebar