KRITZINGER, GERRIT SCHMIDT

KRITZINGER, GERRIT SCHMIDT (1949–) is in Kimberley gebore. Ná voltooiing van sy teologiese opleiding aan die universiteite van die Vrystaat en Stellenbosch, was hy leraar in die NG gemeentes Algoapark, Port Elizabeth en Cradock-Oos. Hy was sedert 1990 in diens van die Bybelgenootskap* van Suid-Afrika en is in 1998 as uitvoerende hoof daarvan aange­stel. Kritzinger was vroeg in die 2000’s voorsitter van die Wêreldraad van Bybelgenoot­skappe. Die Wêreldraad, wat uit agtien lede bestaan, is verteenwoordigend van 141 Bybelgenootskappe wat in meer as 200 lande werksaam is.  Dit was die eerste keer dat ’n Suid-Afrikaner die voorsitterskap beklee het. Die belangrikste funksie van die Wêreldraad van Bybelge­nootskappe is om te verseker dat Bybel­genootskappe uitvoering gee aan hulle gemeenskaplike taak om die Bybel* so wyd, effektief en betekenisvol moontlik te versprei. Kritzinger het ook in die Afrika-Raad van Bybelgenootskappe en in verskeie komitees van die Wêreldbond van Bybel­genootskappe gedien. In sy tyd is die ideaal dat die volledige Bybel in al die amptelike tale van Suid-Afrika vertaal moet word, verwesenlik. Hy het in 2014 afgetree en ’n spesiale toekenning is in 2015 deur die Andrew Murray-prysfonds* aan hom gemaak vir sy buitengewone en toegewyde bydrae tot die verspreiding van die Bybel.

 

Sidebar