KUITERT, HARMINUS MARTINUS (HARRY)

KUITERT, HARMINUS MARTINUS (HARRY) (1924–) is ’n gereformeerde* teoloog in Nederland. Hy was predikant in die Gereformeerde Kerken van Nederland en van 1965 tot 1989 hoogleraar in etiek* en dogmatiek* aan die teologiese fakulteit van die Vrije Universiteit* in Amsterdam. Sy teologiese arbeid word in ’n groot aantal publikasies verwoord. Een van die hoofoogmerke van Kuitert se teologiebeoefening is om Christelike geloofs- en morele oortui­gings sover as moontlik rasioneel insigtelik te maak, in die konteks van ’n pluraliteit van godsdienstige en sekulêre oortuigings. Hierdie strewe word veral verwoord in sy bekendste stelling dat alle uitsprake oor die Goddelike vanaf “benede”, vanaf die aarde, deur mense gemaak word. Ook die stelling dat daar ’n Goddelike dimensie is, dat God bestaan, kom van benede. Hierdie apologetiese strewe het Kuitert met vrug in sy etiese arbeid uitgewerk Sy etiek sowel as sy werk oor teologiese metodologie verryk Christene se deelname aan pluralistiese en openbare morele debatte. Die laaste aantal jare van sy akademiese loopbaan is hoofsaaklik gewy aan besinning oor leerstellige kwessies. Sy strewe tot rasionele insigtelikheid bring egter mee dat vrae ontstaan oor sy erkenning van fundamentele Christelike oortuigings, onder andere die Godheid van Christus*. In Nederlandse kerklike kringe is deur die jare krities en vuurwarm debat gevoer oor Kuitert se teologie, met erkenning van sy verruimende insigte, maar wel ook vrae oor sy “leersuiwerheid”.

Vir verdere lees: HM Kuitert 1992. Het Algemeen Betwijfeld Christelijk Geloof – Een herziening. Ten Have/Baarn.

 

Sidebar