KULTUUROPDRAG

KULTUUROPDRAG. Die eerste openba­ring van God aan die mens in Gen 1:28 word ook die “kultuuropdrag” of “kultuurtaak” genoem: “Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: ‘Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip’.” Die mens as die kroon van God se skepping* en beelddraer* van God, ontvang hier die opdrag om die aarde deur kultuur* (in sy breedste sin) te onderwerp. Dit is opmerklik dat hierdie opdrag voorafgegaan word deur die seën. Die “beeld van God” beteken onder andere ook die taak tot medewer­king in gehoorsaamheid aan die hoogste Koning. Dit beteken dat die mens ook die natuurkragte kan en moet gebruik tot diens van die mens. Die kultuuropdrag gee dus aan die wetenskap en tegniek die reg tot ondersoek en navorsing op elke gebied. Onbeperkte mag is egter nie aan die wetenskap en tegniek gegee nie. Toe hierdie opdrag gegee is, was die skepping nog ongeskonde. Ná die sondeval* het hierdie opdrag nie verval nie, en sal die mens steeds daarvan rekenskap moet gee.

 

Sidebar