KUNSMATIGE INSEMINASIE (KI)

KUNSMATIGE INSEMINASIE (KI) is ’n belangrike middel om kinderlose egpare te help om ’n kind of kinders te kry, veral daar waar met suiwer motiewe in opregt­heid na ’n kindjie verlang word. Dit is vir gelowiges belangrik om hierdie saak te sien binne die Bybelse verbande wat tussen huwelik* en voortplanting gelê word. Die huwelik* is uit Christelike (gereformeerde*) oogpunt die monogame (net twee huweliksmaats), lewenslange en eksklusiewe oord vir voortplanting, iets wat voortkom uit die groeiende psigofisiese eenheid van die egpaar en die verbondskarakter van die huwelik. As daar in hierdie verhouding voortplantingspro­bleme bestaan, sou dit aanvaarbaar wees om KI (en die variasies van IVF, Gift, ens) te gebruik met die saad van die eggenoot, hoewel dit belangrik is om dit nie bloot as ’n substituut of simptoombehandeling te gebruik in gevalle van dieperliggende pro­bleme nie, of om ’n huwelik te “red” wat nie goed funksioneer nie. Evaluering van die egpaar, ook in terme van hulle vermoë tot die behoorlike opvoeding van hulle kind, word dus sterk aanbeveel. Juis die gronde hierbo genoem, maak dit baie moeilik om KI met skenkersaad of -selle aan te beveel, aangesien die eenheid verbreek word en dit ongewenste gevolge het (depersonalisasie, anonimiteit, biologisering en die distansiëring van die man).

Sidebar