KUS

KUS is die naam van ’n beskawing waarvan ons in die Ou Testament* lees, waar een van die seuns van Gam* hulle gevestig het. Dit was ’n gebied in Noord-Afrika wat in die Bybel* beskryf word as ’n baie groot gebied wat die suide van Egipte* en dele van Etiopië* ingesluit het. Die naam is later gebruik om in die algemeen na die gebied te verwys wat as Nubië bekend gestaan het. In die Bybel kry ons verskillende verwy­sings na dié gebied, wat soms betrekking het op mense uit die gebied en soms bloot na die landstreek verwys.

Alhoewel die term Kus in die Ou Testa­ment hoofsaaklik gebruik word om te verwys na gebiede ten suide van die Israe­liete*, staan Kus ook in verband met Elam* (Jes 11:11), Persië* (Eseg 38:5) en met die mense van Seba (Jes 45:14). Uit hierdie gege­wens argumenteer sommige dat Kus Arabië en die gebied aan die weskus van die Rooi­see* sou ingesluit het.

Die Kusiete het met verloop van tyd oor ’n wye gebied versprei en hulle gevestig in ’n gebied wat van die boonste deel van die Nyl tot by die Tigris* en die Eufraat* strek. Dit wil voorkom of daar nog vroeër ’n redelike migrasie van Kusiete was vanaf Etiopië, deur Arabië, Babilonië en Persië tot in die westelike dele van Indië.

Teen die 1ste eeu vC het interne spanning in Egipte veroorsaak dat die koloniale oorheersing begin verbrokkel het en Kus as ’n onafhanklike koninkryk ontstaan het met die hoofstad Napata. Dit is onseker of hierdie koninkryk deur voormalige Egiptie­se amptenare regeer is. Hierdie nuwe ko­nin­kryk het egter heelwat by die Egipte­naars oorgeneem wat tegnologie en kul­tuur* betref, en dit het selfs die bou van pira­mi­des en die aanbidding van Egiptiese gode ingesluit.

Sidebar