KWAAD (DIE BOSE).

KWAAD (DIE BOSE). In beide die Ou* en die Nuwe Testament* is die kwaad materieel én eties. Materieel: Die kwaad is die slegte in die skepping, soos onverklaarbare siekte, rampspoed en lyding. Eties: Die kwaad manifesteer in mense se slegte gedrag, soos ongehoorsaamheid, onreg, ontrou, afgodery*, sonde*. Die kwaad kom nie van God, ’n ander god, of die skepping se gebrokenheid nie (dan sou die mens homself/haarself kon verskoon), maar van die misbruik van menslike vryheid*. Die oorwinning oor die bose lê in Christus* se heilsdaad (Kyk by: Heilsfeit) aan die kruis* en in sy opstanding* uit die dood, in die persoonlike en kollektiewe stryd teen die bose, in die vernietiging daarvan by Christus se wederkoms*, en die koms van die nuwe hemel en aarde.

Sidebar