KWAAD WORD (WOEDE)

KWAAD WORD (WOEDE) is ’n reaksie wat in die Nuwe Testament* soms beskou word as ’n simptoom van die ou “vleeslike” bestaanswyse in teenstelling met ’n Gees­beheerde lewe (bv Gal 5:13-25). In ander omstandighede waarsku Paulus* gelowiges om nie te sondig of te gaan slaap wanneer hulle wel kwaad is nie (Ef 4:26-27). Jesus* se woede in die tempel* (Mark 11:15 en volgende verse) dui egter daarop dat Chris­tene se selfbeheersing nie tot ’n apa­tie­se en onbetrokke optrede, soos by die stoïsyne (Kyk by: Stoïsisme), moet lei nie. Trouens, die selfbeheersing wat Christene behoort te openbaar, is nie soseer die ge­volg van ’n goeie gewoonte wat hulleself aankweek en van hulle goeie mense maak soos Aristoteles en die stoïsyne geleer het nie. Dit kom eerder op uit die nuwe gehei­ligde identiteit wat God aan hulle in Chris­tus* skenk. Hulle het egter die verantwoor­delikheid om ook ooreenkomstig hierdie nuwe identiteit op te tree.

Sidebar