LAMEG

LAMEG. Daar is in die Ou Testament* twee persone met die naam van Lameg.

  1. ‑Die seun van Metusael en een van Kain* se nasate (Gen 4:18-24). Hy word aangedui as die eerste wat poligamie* beoefen het.
  2. ‑Die seun van Metusalag* en die pa van Noag* (Gen 5:25).
Sidebar