LANDMAN, CHRISTINA

LANDMAN, CHRISTINA (1956–) doen haar voorgraadse studie aan die Univer­siteit van Pretoria, en sit haar teologiese studie voort by Unisa. Sy word in 1980 in Unisa se departement kerkgeskiedenis* aangestel en in 1995 by dieselfde universiteit se navorsingsinstituut vir teologie* en religie*. Landman behaal verskeie grade, onder meer ’n doktorsgraad in kerkge­skie­denis. Sy word die eerste Suid-Afrikaans-gebore vrou wat ’n professoraat in teologie beklee en is in 2006 deur die Verenigende Gereformeerde Kerk* gelegitimeer*. Mettertyd word sy op ’n deeltydse basis beroep na die VGK-gemeente Dullstroom en word aktuarius* van dié kerk se noordelike sinode. Land­man lê haar onder meer toe op feministiese* teologie en die geselsgeskiedenis van vroue in die kerk. Haar belangstelling kring uit na vennootskapsteologie en na die he­len­de vermoë van godsdiens, waarin sy verbande lê tussen geselsgeskiedenis en pastorale teologie. Dit vind neerslag in haar boek Platgeslaan, opgestaan. Sy beywer haar daarvoor om vroue in die sentrum van die teologie en kerklike lewe te betrek, en deur haar skryfwerk populariseer sy die insigte van die vroueteologie. Haar reguit en soms onkonvensionele formulerings en standpunte laat haar wyd bekend word en by tye in heftige pole­mieke beland. Sy publiseer verskeie akade­miese en populêre werke en Die Leef­styl­bybel vir Vroue wat onder haar redakteurskap verskyn, word bekroon as die Chris­telike Boekhandelaars van Suid-Afrika se Boek van die Jaar (2004).

 

Sidebar