LAPPIDOT

LAPPIDOT word in Rig 4:4 slegs genoem as die man van Debora*, die profetes (Kyk by: Profeet) en enigste vroulike rigter* van Israel*. Sy naam beteken “fakkel” of “lamp”.

Sidebar