LEERSTELLING/LEERSTUK

LEERSTELLING/LEERSTUK. Die grondbeginsel van die leer* van ’n kerk*/geloofsgroep oor ’n bepaalde saak. Die gereformeerde* leer is bv in ’n groot mate in die gereformeerde belydenisskrifte* vervat – soos die leerstuk of leerstelling oor die doop* in Artikel 34 van die Nederlandse Geloofsbelydenis*. (Kyk ook: Dogma en: Kerkleer.)

 

Sidebar