LO-AMMI

LO-AMMI was die simboliese naam van die derde kind van die profeet Hosea* en Gomer* (Hos 1:9). Die naam beteken letterlik: “nie-my-volk-nie”. Die naam verwys na God se oordeel. As die kind genoem word “nie-my-volk-nie”, is God ook nie Israel* se God nie (Hos 1:9). Dit beteken in effek dat die verbondsbelofte, waar God vir Israel belowe dat Hy hulle God sal wees (Eks 6:6), nou opgeskort is. Tog sal God in sy genade eendag die naam “nie-my-volk-nie” verander na Ammi (“my volk”, Hos 2:22).

 

Sidebar