LO-RUGAMA

LO-RUGAMA was die simboliese naam van die tweede kind (’n dogter) van die profeet Hosea* en Gomer* (Hos 1:6). Die naam beteken letterlik: “sonder-ontferming”. Die naam verwys na God se oordeel. As die kind genoem word “Sonder-ontferming”, beteken dit dat God Hom “nie weer oor Israel* gaan ontferm nie” (Hos 1:6). Tog sal daar ’n tyd kom dat God Hom in sy genade* gaan “ontferm” oor “Sonder-ontferming” (Hos 2:22).

Sidebar