LOT

LOT is Abraham* se broerskind (neef) wat saam met hom uit Haran* weggetrek het na Kanaän* (Gen 12:5). Lot en Abraham se paaie skei later, omdat die weiding nie in beide se behoeftes kon voorsien nie. Lot en sy familie is gered deur ’n engel* toe God Sodom* en Gomorra* gestraf het (Gen 19). Sy vrou het egter in ’n soutpilaar verander toe sy teruggekyk het om die verwoesting te aanskou (Gen 19:26). Sy dogters het hom dronk gemaak en seuns by hom verwek. Sy nageslag is die Amoniete* en Moabiete*.

 

Sidebar