MAGALAT

MAGALAT kom in twee verbande in die Ou Testament* voor.

  1. ‑Dit is een van die vroue van Esau*, die seun van Jakob*. Sy was die dogter van Ismael* (Gen 28:9), die seun van Abraham* by Hagar*.
  2. ‑Die woord “magalat” kom in twee van die psalms (53 en 88) se opskrifte voor. Die 1983-Afrikaanse Ver­taling vertaal dit “met fluitspel”, terwyl die 2014-Direkte Vertaling die woord onvertaald weergee en as voetnoot skryf: “Oor die betekenis hiervan is daar onsekerheid. Dit kan die naam van ’n melodie of ’n musiekinstrument wees, of dit dui op ’n musikale styl.”

 

Sidebar