MAGAT

MAGAT is die naam van twee persone in die Ou Testament*.

  1. ‑’n Voorouer van die tempelsanger, He­man*, van die Kehat*-groep (1 Kron 6:35). Die groep is deur Dawid* as tempelsangers aangestel – ’n reëling wat sou geld totdat Salomo* die tempel*1 klaar ge­bou het. Die groep kan teruggevoer word deur Elkana*, die pa van Samuel*, en Magat, tot by Levi*, die seun van Jakob*.
  2. ‑Een van die amptenare wat in die tyd van koning Hiskia* moes toesig hou oor die tiendes* en offergawes (2 Kron 31:13) (Kyk by: Offers en offerandes.)

 

Sidebar