MAHLOBO, MPHIKELELI GEORGE

MAHLOBO, MPHIKELELI GEORGE (1954–) kom as hoërskoolkind tot bekering* deur die getuienis van sy maats, en tydens ’n byeenkoms van die evangelis Reinhard Bonnke* kry hy die roeping tot die bedie­ning*. Hy studeer aan die Apostoliese Ge­loof­sending* (AGS) se teologiese kollege in Soshanguve, waarna hy ook ’n BTh aan Unisa voltooi. Mahlobo bedien die AGS-ge­meentes Machadodorp (1979–1980), Mabo­pane (1980–1985) en Phuthaditjaba (1985–1994) voordat hy hoof word van die AGS se teologiese kollege in Soshanguve, waar hy etiek* doseer. Sy rol in die nasionale kerk­leierskap begin in 1988 toe hy sekretaris van die destydse swart afdeling van die AGS word. Hy was nou betrokke by die eenheids­gesprekke in die kerk en met die totstandkoming van die gesamentlike (swart, bruin en Indiër-) afdeling van die AGS, is hy tot hoofsekretaris verkies. Met die verwesenliking van volledige eenheid van die AGS in 1996, word hy nogmaals hoofsekretaris, ’n heeltydse pos.

 

Sidebar