MAKIR

MAKIR is die naam van twee persone in die Ou Testament*.

  1. ‑Die kleinseun van Josef* en seun van Manasse* (Gen 50:23), en die voorvader van Gilead* (Num 26:29-34).
  2. ‑Die seun van Ammiël. Hy het vir Dawid* gesorg toe lg vir Absalom* gevlug het (2 Sam 17:27).

 

Sidebar