MAMMON

 

MAMMON is ’n Aramese* woord vir rykdom en is so bekend dat dit nie vertaal word nie. Dit is die geldmag wat téénoor God staan en die mens kan beheer (Matt 6:24; Luk 16:13). Luk 16:9 kan ’n ironiese op­roep wees om deur die oneerlike geldmag vriende te maak. Ander meen dit is ’n op­roep tot ’n positiewe gebruik van geld en tot verantwoordelikheid (vgl Luk 16:11).

 

Sidebar