MASSA EN MERIBA

MASSA EN MERIBA is plekname wat onderskeidelik “op die proef stel” en “rusie” beteken Volgens Eks 17:1-7 het Israel* weens die gebrek aan water by Refidim met Moses* rusie gemaak, waarop Moses vra waarom die klaende volk die geduld van die Here* so op die proef stel. Moses slaan op hierdie plek volgens bevel van die Here ’n rots waaruit daar water kom.

Sidebar