MASTURBASIE

MASTURBASIE is die seksuele selfbevrediging deur die stimulering van die eie seksuele organe. In pre-moderne tye het die oortuiging geheers dat dit kan lei tot fisiologiese probleme of ernstige geestesversteuring. Dit is veral afgewys in gemeenskappe waar hoë kindersterftes en ’n beperkte lewensverwagting druk geplaas het op die voortbestaan van die gemeenskap en waar masturbasie gesien is as ’n afkeurenswaardige “vermorsing” van manlike saad. Vandag word oor die algemeen meer neutraal daaroor geoordeel as ’n min of meer skadelose manier om seksuele energie te ontlaai. Dit word egter proble­ma­ties wanneer dit op ’n obsessiewe manier beoefen word.

Sidebar