MATTIAS

MATTIAS is deur die lot as die twaalfde apostel* in Judas*4 Iskariot se plek aange­wys (Hand 1:23-26). Mattias is ’n verkleinwoord van Mattatias of Mattitia, “gawe van Jahwe*”. Afgesien van latere legendes (’n apokriewe* Evangelie is in Mattias se naam geskryf) is niks verder oor hom bekend nie. Die betekenis van Mattias se aanwysing lê daarin dat die twaalftal in die teologie van Handelinge* ’n belangrike rol speel. Dit simboliseer die twaalf stamme van Israel* en konstitueer daarom die kerk* as die ware en volk van God wat gereed is om die Gees* van God op die Pinkster*dag te ontvang.

Sidebar