MENAHEM

MENAHEM was die sestiende koning van die noordelike koninkryk Israel*4 en een van die wreedstes. Hy trek uit Tifsag aan die Eufraat*, net suid van Haran*, wat hy ook met geweld ingeneem het, onder an­dere deur die swanger vroue oop te sny, vermoor koning Sallum in Samaria* en ver­klaar homself koning oor Israel teen die jaar 747 vC (2 Kon 15:14-22). Hy is in 737 vC op­gevolg deur sy seun, Pekahia* – die laaste koning voordat Israel in ballingskap* deur Assirië* weggevoer sou word.

Sidebar