MERARI

MERARI word aangedui as Levi* se derde seun (bv Gen 46:11). Num 3–4 dui aan dat Moses* die familie van Merari op die woestyntog gevra het om die swaar struk­ture van die tabernakel* te dra. Hoewel onseker, het Merariete moontlik al in Dawid* se tyd dienste in die kultus verrig. Die Merari-familie was waarskynlik ook baie prominent in die na-ballingskapse tempeldiens (Esra 8:15-19).

Sidebar